Vacatures

Vrijwillige cliëntondersteuner Noord Kennemerland

Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak is voor uitbereiding van het team Noord-Kennemerland op korte termijn op zoek naar een:

Ervaringsdeskundige cliëntondersteuner met ervaringskennis GGZ (vrijwillig)

Wij bieden onafhankelijke ervaringsdeskundige cliëntondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Wij organiseren in de regio’s herstel ondersteunende activiteiten zoals lotgenotencontact, herstelcursussen, wij geven algemene voorlichtingen en voorlichtingen over specifieke aandoeningen voor middelbare scholen, gemeentes, bedrijven en andere organisaties. Wij organiseren activiteiten om het stigma op psychische aandoeningen te verminderen. Wij leveren professionele coaching/ondersteuning bij de uitvoering van de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen). Daarnaast geven wij regelmatig gevraagd en ongevraagd advies over beleidsthema’s vanuit het cliëntenperspectief.

Lees meer...

Vacature: Zaanse ouders met ervaringskennis in de jeugdzorg en/of jeugd GGZ (Vrijwilliger)

In Zaanstad bestaat sinds 2017 het team Zaanse Ouders Ervaringsdeskundigheid, ZOED.

Team Zaanse Ouders Ervaringsdeskundigen Zaanstad, is een team van ervaren ouders van kinderen die hulp en ondersteuning vanuit de jeugd-gzz ontvangen/ontvingen. Ouders van een kind/jongere met een ‘randje’ (een psychische kwetsbaarheid, waardoor hulp van de ggz noodzakelijk is) hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning. De teamleden van het team ZOED zullen herstel ondersteunende begeleiding bieden aan ouders die behoefte hebben aan een ervaren ouder. Ter uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar: Zaanse ouders met ervaringskennis in de jeugdzorg en/of jeugd GGZ

Lees meer...

Social Media

fb  tw

Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak is een professionele organisatie die zich ten doel stelt de positie van cliënten uit de Geestelijke Gezondheidszorg en/of de verslavingszorg te verbeteren.
De Hoofdzaak is aangesloten bij "Wij zijn MIND" en werkt samen met Zorg Voor Elkaar Alkmaar. De Hoofdzaak is Crisiskaart® verstrekker in Noord Holland Noord

Copyright © 2019. RCO De Hoofdzaak · Techniek: Cornic · Privacy · Disclaimer · Klachten · Sitemap