Jongeren ervaringsdeskundigen Zaanstad (JEZ)

JEZ (Jongeren ervaringsdeskundigen Zaanstad )

 

 

Wie zijn wij? 
Wij zijn JEZ (jongeren ervaringsdeskundigen Zaanstad), ontstaan uit het ExpEx programma en klaar om aan de slag te gaan.  

Wat doen wij? 
Wij hebben de basiscursus ExpEx doorlopen, werken met eigen ervaring voor jongeren. 
Dit wil zeggen dat wij in staat zijn onze eigen ervaringen in te zetten voor steun en advies aan zowel cliënt dan wel behandelaar. 
Wij willen een steunfactor zijn voor de jeugd in de Zaanstreek, die te maken hebben met de jeugdhulp en alle aspecten binnen het sociaal domein van de Zaanstreek. 

Zo zijn wij inzetbaar als luisterend oor voor jongeren die dat goed kunnen gebruiken, we kunnen een voorbeeld zijn voor de jongeren, zodat zij zien dat je ook met omwegen een heel eind kan komen in je herstel. Wij kunnen de jongeren motiveren om aan hun herstel te werken en samen met hun te werken. Tevens kunnen wij een klankboord zijn voor de jeugd en wijkteams, adviseren als er onderdelen in het herstel vastlopen. Ook geven wij voorlichting op scholen, bij de gemeentes en ook binnen de verschillende sociale teams van de Zaanstreek die met jongeren te maken hebben.


Expertise?
Wij hebben kennis van bv. Depressie, zelfmutilatie, uithuisplaatsing, stemmen horen, detentie, loverboys, verslaving, psychoses, ASS, pesten, scheidingen en overlijden van ouders en nog een heel breed scala aan problemen waar jongeren tegenaan lopen.

Hoe worden wij ingezet?
Via onze coördinator en de aanvrager wordt er een match gemaakt met de juiste JEZ'er, dan volgt er een kennismakingsgesprek en als er een match is dan beslissen de jongeren samen hoe zij de volgende afspraken inplannen.

Uitdaging!
Waar het voor de één een vanzelfsprekend is geworden om een ervaringsdeskundige in te schakelen, hoeft dat voor de ander niet zo vanzelfsprekend te zijn, daarom dagen wij jullie uit om met ons in gesprek te gaan en van de JEZ' ers zelf te horen, hoever hun kennis en de empathie over en voor de cliënt gaat. Voor afspraken kan je contact opnemen met de coordinator: of op telefoonnummer: 06-19371744

 

 

Team JEZ tijdens certificaatuitreiking

 

Dit project is mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Zaanstad

Social Media

fb  tw

Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak is een professionele organisatie die zich ten doel stelt de positie van cliënten uit de Geestelijke Gezondheidszorg en/of de verslavingszorg te verbeteren.
De Hoofdzaak is aangesloten bij "Wij zijn MIND" en werkt samen met Zorg Voor Elkaar Alkmaar. De Hoofdzaak is Crisiskaart® verstrekker in Noord Holland Noord

Copyright © 2019. RCO De Hoofdzaak · Techniek: Cornic · Privacy · Disclaimer · Klachten · Sitemap

De Hoofdzaak locatie Alkmaar is van vrijdag 30 augustus tot en met dinsdag 3 september gesloten.
We zijn dan aan het verhuizen naar onze nieuwe locatie. Wil je daar meer over weten?
Kijk hier voor het nieuwsbericht.