Naar de Voorkant >

Naar de Voorkant

 

Hoop blijft altijd bestaan

Het hebben van een psychische kwetsbaarheid kan je wereld op z’n kop zetten. Het is bij vlagen een regelrechte rampspoed en je op de naarste plekken brengen. Maar, zo is de boodschap van Miriam Leunig en Annelies Jonk-Brouwer van RCO De Hoofdzaak: er is altijd hoop. Want die kwetsbaarheid kan zomaar je kracht worden, die je zelfs kunt inzetten om anderen te helpen.

RCO De Hoofdzaak is dé belangenorganisatie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Momenteel voert de organisatie voor de vier Noordkopgemeenten Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel drie projecten uit: het uitrollen van de crisiskaart, het geven van de cursus Mental Help First Aid en het inzetten van ervaringsdeskundigen in verschillende wijken in die gemeentes met zogeheten outreachend werk. De vier gemeenten zijn een samenwerkingsverband aangegaan dat moet leiden tot preventie van ‘verward gedrag’ en een inclusieve samenleving, waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid worden geaccepteerd. RCO De Hoofdzaak is een van de partijen die hieraan meedoet.

Anker

De crisiskaart is een anker in je leven, zo verwoordt regiocoördinator Annelies Jonk het hulpmiddel. “Hoewel het heel basic kan zijn, werkt het heel preventief. En dat komt vooral door de weg naar de kaart toe. Daarin zitten facetten die zo helpend zijn.” Uit ervaring blijkt inmiddels al dat de crisiskaart een preventieve werking heeft: de mensen met een psychische kwetsbaarheid signaleren zelf sneller wat er aan de hand is, maar ook hun omgeving is bewuster van de tekenen.

Bij het opstellen van de crisiskaart gaat een ervaringsdeskundige aan de slag met de cliënt: mensen die zelf last hebben gehad van een psychische kwetsbaarheid, maar inmiddels in herstel zijn. “Die de worsteling ermee achter zich hebben gelaten”, zegt crisiskaartconsulent en ervaringsdeskundige Miriam Leunig.

Voordat de crisiskaart zelf wordt gemaakt, gaan de consulent en cliënt samen in gesprek om een crisisplan op te stellen. Als iemand al eens in zo’n situatie heeft verkeerd, wordt daarop teruggekeken. “We kijken bijvoorbeeld welk gedrag iemand had voordat de crisis begon of welke signalen verklapten dat er iets aan de hand was. Mensen blijken dan al heel vaak goed te weten wie of wat ze nodig hebben als ze in een crisis terechtkomen.” Dit verhaal komt uiteindelijk in het kort op de kaart terecht. In overleg met de cliënt wordt het bovendien aan het elektronisch patiëntendossier gehangen. Miriam pleit er ook voor dat de meldkamer op de hoogte is van de crisiskaarten, zodat hulpdiensten goed op crisissituaties kunnen inspelen.

Herstelverhaal

Volgens Miriam is de ervaringsdeskundigheid heel belangrijk. “Met hun eigen herstelverhaal, kunnen ze anderen helpen. Daarvoor volgen ze ook een opleiding. Ze krijgen inzicht in hun eigen dieptepunten, maar ook in de keerpunten wat ze gedaan hebben om uit hun eigen crisissituatie te komen. Die elementen leer je dan herkennen bij een ander. Soms kunnen cliënten hun verhaal bijvoorbeeld wel heel goed vertellen, maar doorleven en doorvoelen ze hun emoties niet. Een crisiskaartconsulent herkent dit vaak en kan op een makkelijke manier, vanuit hun eigen ervaring, de ander confronteren. Uiteraard blijft er een verschil tussen het verhaal tussen de ervaringsdeskundige en de cliënt, maar er zijn vaak ook wel heel veel raakvlakken. Een diagnose is vaak maar een diagnose, daar gaat het negen van de tien keer niet over. Je hebt contact met elkaar van mens tot mens.”

Daarbij kan een ervaringsdeskundige een voorbeeld zijn voor mensen die zelf nog kampen met hun problemen: “Als je zelf in een crisis zit, kan het lijken alsof er geen licht aan het einde van de tunnel is. Hoe vaak een therapeut dat bijvoorbeeld ook tegen je zegt dat het wel weer goed komt. Maar de ervaringsdeskundige laat zien dat je er wel weer uit kunt komen en die geloof je op zo’n moment dan toch sneller. De ervaringsdeskundige staat naast je en niet boven je en geeft je weer hoop.”

Mental Health First Aid

Maar om iemand met een psychische kwetsbaarheid nog meer hoop te kunnen geven op een goede terugkeer in de samenleving, is ook begrip vanuit de maatschappij nodig. Dat begrip probeert RCO De Hoofdzaak onder meer te creëren door de gratis cursus Mental Health First Aid (MHFA), ofwel Eerste Hulp bij Psychische Kwetsbaarheid. Deze interactieve training is in 2000 in Australië ontwikkeld en sinds die tijd over de hele wereld verspreid.

Tijdens MHFA leren mensen meer over veelvoorkomende psychische ziektebeelden en kijken de deelnemers ook naar verschillende ziektebeelden. ‘Een signaleringstraining’, noemt Annelies Jonk het. Miriam Leunig: “De symptomen voor een hartinfarct en een angstaanval komen bijvoorbeeld heel erg overeen: zweten, hartkloppingen, kortademigheid. Maar je moet wel heel anders handelen. Daar moeten mensen bewust van worden.” Daarnaast worden er rollenspelen gedaan: “Het is dus in ieder geval geen cursus waarin je alleen maar zit en informatie te horen krijgt. Je krijgt echt handvatten om met dit soort situaties om te gaan en meer inzicht. Denk bijvoorbeeld aan iemand die je op straat ziet, maar die vreemd gedrag vertoont. Of die buurvrouw die nooit meer buiten komt. Door MHFA weet je beter hoe je daarmee om kunt gaan.”

MHFA is voor iedereen bedoeld die meer zou willen weten van psychische aandoeningen en niet alleen voor professionals. “Juist niet, zou ik bijna willen zeggen”, zegt Miriam. “Professionals weten vaak wel wat ze moeten doen. Het is voor iedereen om meer inzicht te krijgen in deze ziektebeelden. We hebben een participatiesamenleving waarin we verplicht zijn om naar elkaar om te kijken. MHFA helpt daar echt bij.” Aanmelden voor de cursus Mental Health First Aid kan via Miriam Leunig: 06-51054806 of Annelies Jonk: 06-23166775.

Daarnaast kan het helpend zijn om contact op te nemen met RCO De Hoofdzaak bij vragen of zorgen over een persoon met een psychische kwetsbaarheid.RCO De Hoofdzaak is te bereiken via 0223-684696 of 06-23166775.

Ook nieuwe ervaringsdeskundigen zijn van harte welkom.

“Veel van onze vrijwilligers zien het als een warme deken om hier te werken”, zegt Miriam. “Je mag jezelf zijn, je hebt ruimte om je eigen grenzen op te zoeken, alles mag er zijn. Het is een vrijplaats, waarin je zingeving hebt. En dat is belangrijk. Dat is hoop.”

Social Media

fb  tw

Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak is een professionele organisatie die zich ten doel stelt de positie van cliënten uit de Geestelijke Gezondheidszorg en/of de verslavingszorg te verbeteren.
De Hoofdzaak is aangesloten bij "Wij zijn MIND" en werkt samen met Zorg Voor Elkaar Alkmaar. De Hoofdzaak is Crisiskaart® verstrekker in Noord Holland Noord

Copyright © 2019. RCO De Hoofdzaak · Techniek: Cornic · Privacy · Disclaimer · Klachten · Sitemap

De Hoofdzaak locatie Alkmaar is van vrijdag 30 augustus tot en met dinsdag 3 september gesloten.
We zijn dan aan het verhuizen naar onze nieuwe locatie. Wil je daar meer over weten?
Kijk hier voor het nieuwsbericht.