Trainingen

Leer, Ervaar, Groei

Leer Ervaar Groei       

Deze maandelijkse bijeenkomsten zijn geschikt voor mensen die behoefte hebben aan verdieping van persoonlijke groei of herstel. De deelnemers krijgen meer begrip voor interne processen en vooral hoe daarin te helen. Tevens raken ze geïnspireerd door zo veel mogelijk ervaring op te doen, zich meer bewust te worden van hun waardevolle zelf en van hun mogelijkheden om te genieten van een waardevol leven.

Deelnemers verbinden zich, door bewustwording, ervaring, kennis, het opdoen van vaardigheden, en contact met hun gevoel en lichaam, steeds meer met het leven in het hier en nu.

Thema’s die behandeld worden, kunnen onderverdeeld worden in deze drie categorieën:

  • Innerlijke kind en hechtingsproblematiek
  • Vaardigheden aanleren voor dagelijkse functioneren
  • Traumaheling

Innerlijke kind en hechtingsproblematiek

Doordat onze ouders/verzorgers in meer of mindere mate niet tegemoet konden komen aan behoeftes die we als kind nodig hadden om op te groeien tot een gezonde en zelfstandige volwassenen, zijn we manieren gaan vinden om ons te beschermen tegen de pijn van het gemis en overlevingsstrategieën om toch op een indirecte manier de aandacht en liefde van onze verzorgers te krijgen. Dit was een hele intelligente manier van ons lichaam en geest, anders hadden we het waarschijnlijk niet overleefd. We hebben zo ook overtuigingen over onszelf en de wereld gecreëerd.

We gaan kijken waar je overtuigingen over jezelf en over de wereld vandaan komen.  Door hier contact mee te maken en bewust van te worden kunnen we ons hiervan bevrijden en zo meer contact maken met wie we echt zijn, met onze kracht en kwaliteiten. Als kind werden we hierin niet voldoende  in gezien en gehoord. Je leert zo meer vanuit je volwassene naar het leven te kijken en keuzes te maken die jouw gevoel, passie en kwaliteiten ondersteunen.

Thema’s van de bijeenkomsten kunnen zijn:

Opnieuw leren voelen 

Contact maken met de gevoelens en kwaliteiten van het kind in jou

Contact maken met je interne criticus en daarin helen

Je belemmerende overtuigingen onder ogen zien en daarin helen

Schuld en schaamte

Leren contact te maken met je behoeftes

Heel de hechting met je innerlijke kind

 

Vaardigheden aanleren voor dagelijks functioneren

Door gebrek aan aandacht en ondersteuning van ouders /verzorgers kunnen we bepaalde vaardigheden niet hebben geleerd om op te groeien tot een zelfstandige en gezonde volwassene. We kunnen in meer of mindere mate tekort zijn gekomen in de volgende gebieden: verbinding, aandacht, vertrouwen, autonomie en levendigheid (seksuele energie). We hebben dan niet de vaardigheden gehad om op deze gebieden te helen. We gaan dan tijdens de bijeenkomsten daarin oefenen.

Thema’s van de bijeenkomsten kunnen zijn:

Contact maken met je lichaam/aarden

Jezelf naar waarde schatten

Verbinding en basis vertrouwen ontdekken

Vertrouwen hebben in jezelf/geloven in jezelf

Het vermogen herstellen om te kunnen verlangen

Je uniek zijn ervaren

Je kwaliteiten en talenten ontdekken

Contact maken met een ander

Keuzes leren maken

Grenzen leren voelen en aangeven

Contact maken met je vrouw zijn/man zijn 

Traumaheling

Mensen die vroegtijdige trauma’s hebben meegemaakt, kunnen zo getraumatiseerd en overbelast raken in hun lichaam dat contact ermee maken veel spanning en stress oproept. Om meer te kunnen verankeren in het hier en nu en een stevig fundament te creëren is het juist noodzakelijk om meer contact met het lichaam te maken. Dit doen we dan vanuit een zorgvuldige manier zodat het lichaam kan herstellen. Deze manier van zelfregulatie maakt gebruik van de technieken uit de trauma heling en het zelfhelend vermogen van het lichaam

Thema’s van de bijeenkomsten kunnen zijn:

Je bronnen en ankers ontdekken die je levenslust aanboren

Van overprikkeling naar zelfregulatie

Contact maken met het zelfhelend vermogen van het lichaam

De bijeenkomsten van Leer Ervaar Groei gaan ervan uit dat in elk van ons een spontane beweging is naar verbinding, gezondheid en levendigheid. Hoe teruggetrokken en geïsoleerd we ook zijn geworden en hoe erg het trauma ook is, op het diepste niveau, net zoals een bloem spontaan naar het zonlicht beweegt, is er in ieder van ons een intrinsieke beweging naar verbinding en genezing.

De bijeenkomsten worden begeleid door Nel Stam, een ervaringsdeskundige met veel ervaring en gevolgde professionele trainingen en supervisie op deze gebieden. Ze weet uit eigen ervaring dat deze aanpak vruchten afwerpt.

Zij zorgt ook voor een veilige en ondersteunende atmosfeer. Zij kiest telkens de thema’s zorgvuldig uit, zodat ze aansluiten bij wat er speelt in de groep. Structuur van de bijeenkomsten biedt een goede balans tussen kennis en zelf ervaringen opdoen in de praktijk, en voldoende ruimte om te delen en te integreren; dit ter bevordering van bewustwording en persoonlijke groei.

Tijd en plaats

De bijeenkomsten zijn meestal op de laatste vrijdag van de maand van 9.30 – 12.30 uur.

En vinden plaats in het Wijkcentrum Daalmeer, Johanna Naberstraat 77b, 1827 LB Alkmaar. Tel: 072-5617618.

Informatie en aanmelding

Voor informatie en aanmelding kun je bij voorkeur emailen of bellen.

  

tel: 072 – 5143380, dan nemen wij contact met je op.

Nel Stam heet je van harte welkom als begeleidster van Leer Ervaar Groei.

Social Media

fb  tw

Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak is een professionele organisatie die zich ten doel stelt de positie van cliënten uit de Geestelijke Gezondheidszorg en/of de verslavingszorg te verbeteren.
De Hoofdzaak is aangesloten bij "Wij zijn MIND" en werkt samen met Zorg Voor Elkaar Alkmaar. De Hoofdzaak is Crisiskaart® verstrekker in Noord Holland Noord

Copyright © 2019. RCO De Hoofdzaak · Techniek: Cornic · Privacy · Disclaimer · Klachten · Sitemap