Ondersteuning aan cliëntenraden

Ondersteuning Cliëntenraden


RCO De Hoofdzaak biedt cliëntenraden professionele coaching/ondersteuning bij de uitvoering van de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg-instellingen).
De WMCZ is in 1996 ingevoerd opdat cliënten van een zorginstelling invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de zorginstelling.
Dit doen cliënten door middel van cliëntenraden. Deze raden kunnen meedenken en meepraten over de kwaliteit van de zorg. Op grond van de WMCZ hebben cliëntenraden (verzwaard) adviesrecht over bepaalde in de wet vastgelegde onderwerpen.
De cliëntenraden bestaan uit cliënten, ex-cliënten en naastbetrokkenen. Binnen de cliëntenraad wordt gepraat over alle zaken die voor cliënten belangrijk zijn.

De medezeggenschapsraad van GGZ-NHN heeft via RCO De Hoofdzaak ondersteuners, die de leden begeleidt en adviseert.
De volgende raad maakt gebruik van deze dienst van RCO De Hoofdzaak: CFM raad (Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad)
De ondersteuners werken allen voor deelactiviteiten van deze raad.
Noot: Voor januari 2015 werkten de raden en het familieplatform wat meer apart van elkaar. Dit waren de raden;
Cliëntenraad Kortdurende Psychiatrie,Cliëntenraad Ouderen Psychiatrie GGZ-NHN,Cliëntenraad Forensische Psychiatrie GGZ-NHN,Cliëntenraad Centrum Autisme

De Cliëntenraad van DNODoen wordt ook vanuit RCO De Hoofdzaak ondersteund.
De coach/ondersteuners van de Hoofdzaak:
De coach/ondersteuner heeft een adviserende, coördinerende en ondersteunende taak. Daarnaast heeft de coach/ondersteuner een functie voor een raad bij de binding van de raadsleden, de continuering van het raadswerk en het stimuleren dat de doelstellingen van een raad behaald kunnen worden.
De ondersteuner is geschoold in de kennis omtrent de taken van een cliëntenraad en goed bekend met de artikelen van de WMCZ.
Zij werken volgens de visie van RCO De Hoofdzaak, te lezen in het visiedocument.
Op dit moment werken er bij De Hoofdzaak 3 coaches/ondersteuners:
Voor de CFM raad: Marion Popken, Paula Koekkoek, Inge Somsen,

Voor de cliëntenraad DNODoen: Marion Popken
Voor vragen of informatie met betrekking tot de functie ondersteuner of het inhuren van een ondersteuner voor een raad in Noord-Holland kunt u zich richten tot Bart Smith , directeur

Hoorn

Bezoekadres:
Wilhelminalaan 2
1623 MA Hoorn

ma, di & do 10.00-15.00
T. 0229-24 90 40

Alkmaar

Bezoek- en postadres:
James Wattstraat 5
1817 DC Alkmaar

ma t/m vr 10.00-16.00
T. 072-514 33 80

Zaandam

Bezoekadres:
De Veldschuit
Veldbloemenweg 6C
1506 WV Zaandam

ma t/m vr 10.00-16.00
T. 075-2047530

Den Helder

Bezoekadres:
Bernardplein 76C
1781 HK Den Helder

ma t/m vr 10.00-16.00
T. 0223-68 46 96

Social Media

fb  tw

Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak is een professionele organisatie die zich ten doel stelt de positie van cliënten uit de Geestelijke Gezondheidszorg en/of de verslavingszorg te verbeteren.
De Hoofdzaak is aangesloten bij "Wij zijn MIND" en werkt samen met Zorg Voor Elkaar Alkmaar. De Hoofdzaak is Crisiskaart® verstrekker in Noord Holland Noord

Copyright © 2019. RCO De Hoofdzaak · Techniek: Cornic · Privacy · Disclaimer · Klachten · Sitemap

De Hoofdzaak locatie Alkmaar is van vrijdag 30 augustus tot en met dinsdag 3 september gesloten.
We zijn dan aan het verhuizen naar onze nieuwe locatie. Wil je daar meer over weten?
Kijk hier voor het nieuwsbericht.