Nieuws

Reactie RCO De Hoofdzaak op plannen zorgverzekeraar Menzis

Gisteren kwam zorgverzekeraar Menzis naar buiten met hun nieuwe plannen om de behandeling van depressie niet langer te vergoeden op basis van aantal behandelingen maar op basis van resultaat: Menzis vergoedt behandeling depressie op basis van resultaat.

Wij van RCO De Hoofdzaak vinden dit een behoorlijk zorgwekkende ontwikkeling.

De plannen van zorgverzekeraar Menzis om in de bekostiging meer uit te gaan van het resultaat van de (depressie)behandeling roept bij ons grote vraagtekens en zorgen op. Als regionale cliënten belangenorganisatie vindt De Hoofdzaak goede kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg uiteraard belangrijk. Dat is zorg die aansluit op de individuele behoeften van cliënten.

Want hoe en door wie wordt het resultaat beoordeeld? Wanneer is het resultaat van een behandeling goed? Tot hoelang na de behandeling wordt gemonitord of de behandeling het goede resultaat heeft gehad (risico op terugval)?

We verwachten dat deze manier van bekostigen veel invloed heeft op de individuele behandeling. Dat een behandeling eerder wordt gestopt als niet op korte termijn resultaat kan worden bereikt. Dat de keuzevrijheid van de cliënt voor een behandeling die bij hem past in het geding is.

Professor Damiaan Denys, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), noemt de plannen van Menzis „zeer gevaarlijk”. „Het zou een verstandige maatregel zijn als iemand op de wereld mij kon vertellen hoe een depressie ontstaat, bij wie, hoe ernstig die wordt en hoelang die gaat duren. Maar die kennis is er gewoon niet.” Als deze kennis ontbreekt, waar wil Menzis een resultaatmeting op baseren?

Het is zinvoller als Menzis samen met cliëntenorganisaties gaat kijken naar het verbeteren van de kwaliteit van de behandelingen, waarbij de cliënt samen met de behandelaar kan kiezen wat het beste bij hem of haar past: medicatie, psychotherapie, training of juist een goede combinatie. Zoals het Nederlands Instituut voor Psychologen in reactie aangeeft is de ervaring met dit soort gezamenlijke behandeltrajecten dat deze leiden tot betere en duurzame resultaten tegen veel lagere kosten op langere termijn.

Kortom, resultaatfinanciering is een gewaagd proefballonnetje van Menzis dat wat ons betreft in een vroeg stadium moet worden doorgeprikt.

Bart Smith

Directeur/bestuurder

RCO De Hoofdzaak

Social Media

fb  tw

Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak is een professionele organisatie die zich ten doel stelt de positie van cliënten uit de Geestelijke Gezondheidszorg en/of de verslavingszorg te verbeteren.
De Hoofdzaak is aangesloten bij "Wij zijn MIND" en werkt samen met Zorg Voor Elkaar Alkmaar. De Hoofdzaak is Crisiskaart® verstrekker in Noord Holland Noord

Copyright © 2019. RCO De Hoofdzaak · Techniek: Cornic · Privacy · Disclaimer · Klachten · Sitemap