Vriendschap in beweging

Vriendschap in beweging


Waarom een cursus over vriendschap? Steeds meer mensen ervaren in deze tijd gevoelens van afzondering en eenzaamheid.

Dit geldt voor veel ouderen en voor mensen die niet (meer) deelnemen aan het arbeidsproces, maar het gaat des te meer op voor mensen met psychische kwetsbaarheid.

Schaamte, gevoelens van onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen en het missen van aansluiting met mensen met een baan kunnen er toe leiden dat men zich steeds meer terugtrekt uit het sociale leven of zich afsluit voor intimiteit en vriendschappen. Het gevaar bestaat zo dat iemand in een geheel of gedeeltelijk isolement geraakt. Het is daarom dat RCO De Hoofdzaak speciaal voor deze mensen de cursus Vriendschap in beweging heeft ontwikkeld. Een laagdrempelige cursus waarin de cursisten zich gaan bezighouden met veranderingen in henzelf en in de samenleving die er toe hebben geleid dat er tegenwoordig anders met vriendschappen wordt omgegaan dan vroeger.

In deze cursus zoek je ook naar manieren waarop je doeltreffender en zelfbewuster jouw rol als vriend of vriendin kunt innemen. Je leert genuanceerder naar menselijke relaties kijken en inventariseert je huidige sociale contacten. Je wordt je ervan bewust wat je zelf als vriend of vriendin kunt en wilt bijdragen aan een relatie en wat je wel en niet kunt verwachten als je een ander mens ‘vriend’ noemt. Een cursus voor mensen die er zin in hebben om hun vaardigheden voor het aangaan van vriendschappen te vergroten.

Waar bewustwording het doel is, worden luchtigheid, speelsheid en creativiteit als middel ingezet om je te inspireren. Je zult worden aangespoord om bevredigender menselijke relaties aan te gaan en bestaande contacten te verdiepen of uit te bouwen. Onderwerpen die aan bod komen • Gezamenlijk gemaakte afspraken over hoe met elkaar om te gaan in de groep.

Wat versta je onder vriendschap en wanneer is het een ‘relatie’?

  • Inventarisatie van voor- en nadelen van alleen zijn en van vriendschap
  • Afstemming tussen persoonlijke verwachtingen en doelstellingen van deze cursus.
  • Onderzoeken van wat je als individu nodig hebt om het leven naar tevredenheid te kunnen invullen.
  • Bepalen van wat je zelf nodig hebt om een vriendschap te kunnen aangaan.
  • Onderkennen en verwoorden van de oorzaken waarom vriendschappen tot nu toe onvoldoende uit de verf kwamen.
  • Nadenken over manieren waarop je vriendschappen kan sluiten.
  • Bewustwording van criteria waaraan vriendschap voor je moet voldoen en wat je daarin zelf te bieden hebt.
  • Verkennen van eigen grenzen binnen vriendschap.
  • Een symbolische afronding om een nieuwe of hernieuwde start te kunnen maken.

Praktische zaken 

De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 3 uur. Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden. De groep zal niet groter zijn dan 10 deelnemers.
Geïnteresseerd? Heb je interesse in de cursus of wil je meer weten? Neem dan contact op met: RCO De Hoofdzaak: Den Helder, tel. 0223-684696
of Hoorn, tel. 0229-249040

Hoorn

Bezoekadres:
Wilhelminalaan 2
1623 MA Hoorn

ma, di & do 10.00-15.00
T. 0229-24 90 40

Alkmaar

Bezoek- en postadres:
James Wattstraat 5
1817 DC Alkmaar

ma t/m vr 10.00-16.00
T. 072-514 33 80

Zaandam

Bezoekadres:
De Veldschuit
Veldbloemenweg 6C
1506 WV Zaandam

ma t/m vr 10.00-16.00
T. 075-2047530

Den Helder

Bezoekadres:
Bernardplein 76C
1781 HK Den Helder

ma t/m vr 10.00-16.00
T. 0223-68 46 96

Social Media

fb  tw

Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak is een professionele organisatie die zich ten doel stelt de positie van cliënten uit de Geestelijke Gezondheidszorg en/of de verslavingszorg te verbeteren.
De Hoofdzaak is aangesloten bij "Wij zijn MIND" en werkt samen met Zorg Voor Elkaar Alkmaar. De Hoofdzaak is Crisiskaart® verstrekker in Noord Holland Noord

Copyright © 2019. RCO De Hoofdzaak · Techniek: Cornic · Privacy · Disclaimer · Klachten · Sitemap

De Hoofdzaak locatie Alkmaar is van vrijdag 30 augustus tot en met dinsdag 3 september gesloten.
We zijn dan aan het verhuizen naar onze nieuwe locatie. Wil je daar meer over weten?
Kijk hier voor het nieuwsbericht.