Herstel

Herstel


Iedereen maakt wel eens een periode van herstel mee. Bijvoorbeeld herstellen van het verlies van een dierbare of van het verlies van werk. Herstellen van geestelijke klachten is daarmee vergelijkbaar. Je weg van herstel begint als je beseft dat jij veel meer bent dan je klachten.
Als je verlangt naar verandering. Als je gaat hopen en vertrouwen op een waardevolle toekomst met mogelijkheden en keuzes. Op dat moment ontstaat er ruimte  om je verlies te verwerken om te ontdekken wat je allemaal nog meer bent en kan zodat  je kunt uitgroeien tot de persoon die jij werkelijk bent.

Herstellen is gebaseerd op uitgangspunten als:

 • Herstellen is een persoonlijk proces. 
 • Hoop doet leven.
 • Je kan op belangrijke leefgebieden je leefkwaliteit verbeteren.
 • Je bent veel meer dan jouw klachten.
 • Met een actieve houding kan je kwetsbaarheid omzetten in kennis en kracht.
 • Je kan je mogelijkheden en keuzes ontwikkelen.
 • Jij bent de regisseur van je eigen leven, want het gaat om jouw lichaam en geest.
 • Alleen jij ervaart welk tempo passend is.
 • Jij bent gelijkwaardig aan ieder ander.
 • Je kan leren omgaan met jouw kwetsbaarheid en klachten.
 • Je kan sociale rollen vervullen en zo aan de maatschappij deelnemen.
 • Het gaat om jou en dus heb je er recht op dat anderen niet over maar mét je praten.
 • Samen met lotgenoten kan je elkaars ervaringen en kennis benutten.

Cheryl Gagne (Center of Psychiatric Rehabilitation, Boston University) ontwikkelde een wetenschappelijk model waarbij zij het bevorderen van nieuwe zin en betekenis terwijl men over de rampzalige gevolgen van een psychiatrische aandoening heen groeit, als uitgangspunt koos. Dit model wordt ook door De Hoofdzaak gehanteerd.

Gagne onderzocht het herstel van tal van cliënten en trof vier herstelfases aan, waarvan je er niet één kan overslaan. Net zo goed als we van de seizoenen herfst, winter, lente en zomer er niet één kunnen overslaan. In de praktijk kunnen deze fases elkaar overlappen, omdat je op het ene leefgebied eerder herstelt dan op het andere. De weg van herstel verloopt vaak via een spiraal waarbij stijgende en dalende stukken elkaar afwisselen. De omslagpunten bestaan uit een combinatie van terugval en doorbraak naar beter functioneren.


Fase 1: Je bent overweldigd door je klachten en lijdt daaronder.
Fase 2: Je worstelt met je klachten en met je afhankelijkheid.
Fase 3: Je kan goed leven met je klachten en je zelfstandigheid.
Fase 4: Je beheerst je klachten en risico’s.

Bijvoorbeeld een psychose is vooral een aanslag op je identiteit. Je weet niet meer wie je bent, waar jij ophoudt en waar de wereld begint. Je leven, je relaties, en je zelfvertrouwen raken ontwricht. Voorwaarde voor herstel is dan ook het bepalen van je identiteit. Vaak is de reactie van iemand met een psychose: “Ik mankeer niets”, of “Nu is pas duidelijk wie ik ben”. Dat is dan een onbewuste poging tot herstel van je identiteit. Zo zijn er meer psychotische klachten die tegelijkertijd een herstelpoging zijn. Bijvoorbeeld wanen, weigeren van medicatie, of horen van stemmen, kunnen spontane pogingen zijn om je identiteit te bepalen of te beschermen. Maar je hebt ondersteuning nodig om je bewust te worden van deze herstelpogingen, ze te herkennen, te verbeteren en aan te vullen.

Social Media

fb  tw

Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak is een professionele organisatie die zich ten doel stelt de positie van cliënten uit de Geestelijke Gezondheidszorg en/of de verslavingszorg te verbeteren.
De Hoofdzaak is aangesloten bij "Wij zijn MIND" en werkt samen met Zorg Voor Elkaar Alkmaar. De Hoofdzaak is Crisiskaart® verstrekker in Noord Holland Noord

Copyright © 2019. RCO De Hoofdzaak · Techniek: Cornic · Privacy · Disclaimer · Klachten · Sitemap

De Hoofdzaak locatie Alkmaar is van vrijdag 30 augustus tot en met dinsdag 3 september gesloten.
We zijn dan aan het verhuizen naar onze nieuwe locatie. Wil je daar meer over weten?
Kijk hier voor het nieuwsbericht.