Flyers

TED - Hollands Kroon

Van psychisch kwetsbaar naar maatschappelijk herstel(d) met TED Hollands Kroon

De Hoofdzaak is in de gemeente Hollands Kroon gestart met het Team ErvaringsDeskundigen (TED) Hollands Kroon. Mensen met een psychische kwetsbaarheid op weg naar maatschappelijk herstel worden hierbij ondersteund door ervaringsdeskundigen.

Want wie beter dan iemand die zelf het pad naar herstel heeft gelopen, kan:

  • aansluiten bij deze lotgenoten door begrip, betrokkenheid en gelijkwaardig contact;
  • deze mensen helpen stappen te zetten om sterker en zelfstandiger te worden;
  • en ze bijstaan om opnieuw deel te nemen aan de maatschappij.

Ondersteuning op maat, als aanvulling op de hulpverlening.

Ervaring én deskundigheid
De vrijwilligers worden, met behulp van cursussen, coaching, werkoverleg en intervisie door De Hoofdzaak begeleid en opgeleid in hun rol als ervaringsdeskundige.
Een mooie combinatie van ervaring én deskundigheid voor een nog betere ondersteuning van de kwetsbaren.

Samenwerking is essentieel
Ervaringsdeskundigen vind je in alle lagen van de maatschappij. De Hoofdzaak zoekt daarom brede samenwerking om het Team ErvaringsDeskundigen (TED) Hollands Kroon in deze gemeente zichtbaar te maken en te verankeren. Help jij mee?

Social Media

fb  tw

Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak is een professionele organisatie die zich ten doel stelt de positie van cliënten uit de Geestelijke Gezondheidszorg en/of de verslavingszorg te verbeteren.
De Hoofdzaak is aangesloten bij "Wij zijn MIND" en werkt samen met Zorg Voor Elkaar Alkmaar. De Hoofdzaak is Crisiskaart® verstrekker in Noord Holland Noord

Copyright © 2019. RCO De Hoofdzaak · Techniek: Cornic · Privacy · Disclaimer · Klachten · Sitemap