ANBI

ANBI

De Hoofdzaak staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen, zoals:

  •  Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang;
  •  Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen;
  •  Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Zie voor meer informatie de internetsite van de Belastingdienst.

 

Wilt u ons steunen?

Maak dan uw gift over op IBAN: NL85ABNA0617211485 t.n.v RCO De Hoofdzaak te Alkmaar

 

ANBI gegevens:

Naam: Stichting Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak

Kamer van Koophandel: 37131069

RSIN / fiscaal nummer: 817629580

Directeur-bestuurder: dhr. Bart Smith

Postadres: James Wattstraat 5, 1817 DC Alkmaar

Telefoonnummer: 072- 514 33 80

Beloningsbeleid: conform CAO Geestelijke Gezondheidszorg (volgens de statuten stelt de Raad van Toezicht het salaris vast en regelt de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuursleden)

 

Doelstelling

De stichting is een regionale cliëntenorganisatie die zich richt op participatie en belangenbehartiging van mensen met (ernstige) psychiatrische klachten en/of verslavingsproblematiek en het versterken van hun positie binnen de zorg en binnen de samenleving, een en ander in de ruimste zin des woords. De stichting is een cliëntgestuurde organisatie: cliënten en ex-cliënten van de Geestelijke Gezondheidszorg hebben een bepalende stem bij de vaststelling en uitvoering van het beleid en de werkzaamheden van de stichting.

 

Beleidsplan

Beleidsplan van De Hoofdzaak op hoofdlijnen

 

Jaarverslag

Jaarverslag 2017

 

Financiële verantwoording

Aanbiedingsbrief accountantsrapport 2018

Definitief accountantsrapport 2018

Hoorn

Bezoekadres:
Wilhelminalaan 2
1623 MA Hoorn

ma, di & do 10.00-15.00
T. 0229-24 90 40

Alkmaar

Bezoek- en postadres:
James Wattstraat 5
1817 DC Alkmaar

ma t/m vr 10.00-16.00
T. 072-514 33 80

Zaandam

Bezoekadres:
De Veldschuit
Veldbloemenweg 6C
1506 WV Zaandam

ma t/m vr 10.00-16.00
T. 075-2047530

Den Helder

Bezoekadres:
Bernardplein 76C
1781 HK Den Helder

ma t/m vr 10.00-16.00
T. 0223-68 46 96

Social Media

fb  tw

Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak is een professionele organisatie die zich ten doel stelt de positie van cliënten uit de Geestelijke Gezondheidszorg en/of de verslavingszorg te verbeteren.
De Hoofdzaak is aangesloten bij "Wij zijn MIND" en werkt samen met Zorg Voor Elkaar Alkmaar. De Hoofdzaak is Crisiskaart® verstrekker in Noord Holland Noord

Copyright © 2019. RCO De Hoofdzaak · Techniek: Cornic · Privacy · Disclaimer · Klachten · Sitemap

De Hoofdzaak locatie Alkmaar is van vrijdag 30 augustus tot en met dinsdag 3 september gesloten.
We zijn dan aan het verhuizen naar onze nieuwe locatie. Wil je daar meer over weten?
Kijk hier voor het nieuwsbericht.