ANBI

ANBI

ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut. Ook RCO De Hoofdzaak staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Hierdoor zijn giften aan RCO De Hoofdzaak aftrekbaar van de belasting.
Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl/giften/

Wilt u ons steunen?
Maak dan uw gift over op IBAN: NL85ABNA0617211485 t.n.v RCO De Hoofdzaak te Alkmaar

ANBI gegevens:
Kvk te Alkmaar: 37131069 RSIN: 817629580
Bestuurssamenstelling: Directeur/bestuurder B.Smith
Beloningsbeleid: CAO GGZ
Doelstelling: Visie en doelstelling
Verslag uitgeoefende activiteiten: 2015 Jaarverslag RCO De Hoofdzaak
Financiële verantwoording: 2016 Jaarrekening

Hoorn

Bezoekadres:
Wilhelminalaan 2
1623 MA Hoorn

ma, di & do 10.00-15.00
T. 0229-24 90 40

Alkmaar

Bezoek- en postadres:
James Wattstraat 5
1817 DC Alkmaar

ma t/m vr 10.00-16.00
T. 072-514 33 80

Zaandam

Bezoekadres:
Stadhuisplein 100
1506 MZ Zaandam

ma t/m vr 10.00-16.00
T. 075-681 61 99

Den Helder

Bezoekadres:
Bernardplein 76C
1781 HK Den Helder

ma t/m vr 10.00-16.00
T. 0223-68 46 96

Social Media

fb  tw

Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak is een professionele organisatie die zich ten doel stelt de positie van cliënten uit de Geestelijke Gezondheidszorg en/of de verslavingszorg te verbeteren.
De Hoofdzaak is aangesloten bij "Wij zijn MIND" en werkt samen met Zorg Voor Elkaar Alkmaar. De Hoofdzaak is Crisiskaart® verstrekker in Noord Holland Noord

Copyright © 2018. RCO De Hoofdzaak · Techniek: Cornic · Privacy · Disclaimer · Sitemap