Ondersteuning cliëntenraden

Ondersteuning cliëntenraden


De Hoofdzaak biedt cliëntenraden professionele coaching/ondersteuning bij de uitvoering van de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg-instellingen).

De WMCZ (sinds 1996) is  ingevoerd opdat cliënten van een zorginstelling invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de zorginstelling. Het is belangrijk dat mensen zelf meepraten over hun zorg.  Wil je inspraak? Dit kan in een cliëntenraad.  

In een cliëntenraad denk en praat je mee over de kwaliteit van de zorg. In de WMZC ligt vast waarin de raad (verzwaard) adviesrecht heeft.  De cliëntenraden bestaat uit cliënten, ex-cliënten en naastbetrokkenen. Binnen de cliëntenraad wordt gepraat over alle zaken die voor cliënten, en soms ook voor familie – naastbetrokkenen belangrijk zijn. In een Medezeggenschapsraad praat je over onderwerpen die er écht toe doen. Hierdoor kun je soms dingen veranderen.

Voor wie?

Iedere Zorginstelling heeft recht om een Medezeggenschapsraad te vormen. Zo’n raad wordt ondersteund door een deskundige ondersteuner, die de raad met raad en daad terzijde staat. Zij ondersteunen om de medezeggenschap vorm te geven.
De ondersteuners van de Hoofdzaak zijn onafhankelijk.

DeHoofdzaak heeft ervaring met de volgende doelgroepen:

  • - Kortdurende Psychiatrie, (klinieken, stemmingsklachten, PTSS enz.)
  • - Ouderen Psychiatrie
  • - Forensische Psychiatrie
  • - Autisme (Autisme Spectrum problematiek)
  • - Langdurende psychiatrie
  • - Daklozen zorg
  • - Verslavingszorg
  • - Enzovoorts

Waar doen we dat?

De Hoofdzaak levert Ondersteuners aan de Cliënten en Familie Medezeggenschap (CFM-raad)  van de GGZ-NHN. De Raadsleden ontvangen zo begeleiding en advies. 

Ook de medezeggenschapsraad van dnoDoen (link) krijgt vanuit De Hoofdzaak een ondersteuner voor begeleiding en advies van de Raadsleden van de cliëntenraad van dnoDoen.

Het voordeel van een ondersteuner die niet in dienst is van de zorginstelling is dat de ondersteuner onafhankelijk geplaatst is en daardoor onbevangen mee kan denken over een zo goed mogelijke hulpverlening vanuit cliënten- en familieperspectief.

Op dit moment werken er bij De Hoofdzaak 3 coaches/ondersteuners:

Voor de CFM raad: Marion Popken, Paula Koekkoek, Inge Somsen,

Voor de cliëntenraad DNODoen: Marion Popken

 

Meer weten?

Misschien zoekt u bij de De Hoofdzaak een ondersteuner voor de cliëntenraad van uw zorginstelling of wilt u een Medezeggenschapsraad opzetten in uw zorginstelling?   

Voor vragen of informatie met betrekking tot de functie ondersteuner of het inhuren van een ondersteuner voor een raad in Noord-Holland kunt u zich richten tot Bart Smith , directeur/bestuurder 

 

 

Hoorn

Bezoekadres:
Wilhelminalaan 2
1623 MA Hoorn

ma, di & do 10.00-15.00
T. 0229-24 90 40

Alkmaar

Bezoek- en postadres:
James Wattstraat 5
1817 DC Alkmaar

ma t/m vr 10.00-16.00
T. 072-514 33 80

Zaandam

Bezoekadres:
De Veldschuit
Veldbloemenweg 6C
1506 WV Zaandam

ma t/m vr 10.00-16.00
T. 075-2047530

Den Helder

Bezoekadres:
Bernardplein 76C
1781 HK Den Helder

ma t/m vr 10.00-16.00
T. 0223-68 46 96

Social Media

fb  tw

Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak is een professionele organisatie die zich ten doel stelt de positie van cliënten uit de Geestelijke Gezondheidszorg en/of de verslavingszorg te verbeteren.
De Hoofdzaak is aangesloten bij "Wij zijn MIND" en werkt samen met Zorg Voor Elkaar Alkmaar. De Hoofdzaak is Crisiskaart® verstrekker in Noord Holland Noord

Copyright © 2019. RCO De Hoofdzaak · Techniek: Cornic · Privacy · Disclaimer · Klachten · Sitemap

De Hoofdzaak locatie Alkmaar is van vrijdag 30 augustus tot en met dinsdag 3 september gesloten.
We zijn dan aan het verhuizen naar onze nieuwe locatie. Wil je daar meer over weten?
Kijk hier voor het nieuwsbericht.